RODO

Inspektor Ochrony Danych – powołany z dniem 13 kwietnia 2023 r.

Agnieszka Marciniak
e-mail: iod@spnt.pl
telefon +48918522093

Zastępca Inspektora Ochrony Danych

Rafał Malujda

e-mail: iod@spnt.pl

telefon: +4891 85 22 093


Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna FACEBOOK_z dnia 3 stycznia 2022

Klauzula informacyjna kontrahenci

Klauzule Informacyjne rodzice_opiekunowie prawni dzieci, które podały dane osobowe

Klauzula informacyjna dla pracowników

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Klauzula informacyjna ZFŚS_

Zgoda na przetwarzanie wizerunku