Zespół Szkół Szpitalnych w Szczecinie

Zespół Szkół Szpitalnych w Szczecinie powołany Uchwałą NR V/92/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 28 kwietnia 2003 r. jest szkołą bez obwodu szkolnego i obejmuje działalnością dydaktyczną dzieci i młodzież będących pacjentami szpitali na terenie miasta Szczecin.

Są to następujące szpitale i kliniki:


Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”
Szpital przy ul. Mącznej 4

 • Oddział Pediatrii, Alergologii i Pulmonologii,
 • Oddział Neurologii Wieku Rozwojowego,
 • Oddział Okulistyczny,
 • Centum Leczenia Oparzeń,
 • Oddział Neurochirurgii Dziecięcej,
 • Oddział Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej,
 • Oddział Pediatrii, Gastroenterologii i Reumatologii,
 • Oddział Kliniczny Pediatrii i Nefrologii Dziecięcej,
 • Oddział Kardiologii Dziecięcej,
 • Oddział Chirurgii Dziecięcej i Urologii.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Szczecinie

 • Oddział Chirurgii,
 • Oddziały Pediatrii II,
 • Oddział Pediatrii i Gastroenterologii,
 • Oddział Hematologii Dziecięcej,
 • Oddział Otolaryngologii,
 • Oddział Dzienny,
 • Oddział Onkologii Dziecięcej.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 w Szczecinie

 • Oddział Okulistyczny.

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony

 • Oddział Otolaryngologii,
 • Oddział Dermatologii,
 • Oddziały Pediatryczne (I A, I B, I D).