Fundusze Europejskie

Zespół Szkół Szpitalnych realizuje
projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pt. „Zintegrowane nauczanie językowo-przedmiotowe
drogą do zrozumienia człowieka i otaczającego świata”

 Celem projektu jest podnoszenie kompetencji językowych uczniów przewlekle chorych poprzez skorelowanie nauczania języków obcych z przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi, a także podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych i artystycznych.

Dofinansowanie projektu z UE: 78 429,98 PLN

plakat