Wyniki konkursu pt.: „Wiesz?… Podoba mi się ten zwierz!”

Znamy już wyniki konkursu plastycznego pt.: „Wiesz?… Podoba mi się ten zwierz!”

Prace nagrodzone w kategorii klas I – IV:
I miejsce: praca „Paw – piękny ptak”, autor Katarzyna Mazur, kl. IV, SP nr 2 Specjalna w Kościerzynie (Kartuzy);
II miejsce: praca „Koń Luna”, autor Joanna Mazur, kl. IV, SP nr 2 Specjalne w Kościerzynie (Kartuzy)
III miejsce: praca „Królik”, autor Weronika Wilbik, kl. III, ZS nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy..
Dodatkowo wyróżniono prace:
„Papuga”, autor Emilia Furmańska, klasa I, ZSS nr 3 w USD w Krakowie;
„Papuga Riko”, autor Wiktoria Jóskowska, kl. IV, SP nr 2 Specjalna w Kościerzynie (Kartuzy);
„Pies Wojtek”, autor Ignacy Szerement, kl. II, ZSO w MCN w Józefowie;
„Nela – kot domowy”, autor Marcel Szala, kl. II;
„Kot dachowiec’, autor Błażej Najman, kl. II, ZS im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu;
„Koteczek”, autor Marcelina Rutowicz, kl. I, SP nr 38 Specjalna w Kielcach.

Prace nagrodzone w kategorii klas V – VIII:
I miejsce: praca „Lis rudy”, autor Maria Walkowiak, kl. VIII, ZS nr 108 w Poznaniu;
II miejsce: praca „Kotka imieniem Miaulina”, autor Elżbieta Hyży, 13 lat, ZSS nr 3 w Krakowie;
III miejsce: praca „Pies husky NERON””, autor Emila Libirt, kl. VIII ZSS nr 3 w Krakowie.
Prace wyróżnione:
„Żółw Suszi”, autor Piotr Tęcza, kl. V, ZSS nr 3 w Krakowie;
„Kaczor”, autor MArcelina Kutera, kl. V, ZS Uzdrowiskowych w Rapce;
„Łasica Eva”, autor Violetta Oniani, kl. V, ZSS w Szczecinie;
„Lemur”, autor Dominika Antkowiak, kl VII, ZS nr 108 w Poznaniu;
„Paw”, autor Amelia Warzecka, kl. VII, ZSS nr 3 w Krakowie.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie!

„Magia wierszy Juliana Tuwima”

W ostatnich tygodniach w naszej szkole uczniowie-pacjenci przygotowywali prace na konkurs plastyczny pt. „Magia wierszy Juliana Tuwima”. Napłynęło dużo pięknych i wyjątkowych prac.

Po długich naradach jury konkursowe wybrało zwycięskie prace w każdej kategorii wiekowej.

Oto lista zwycięzców.

W kategorii klas I-III SP:

I miejsce – Leon K.

II miejsce – Aleksander B.

III miejsce – Lena G.

W kategorii klas IV-VI:

I miejsce – Dominika L.

II miejsce – Kinga G.

III miejsce – Oliwia W.

Ponadto jury postanowiło przyznać dwa wyróżnienia dla:

Lidia M.

Violetta O.

 

Dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom!

Regulamin konkursu „Książki wciągają”

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1. Regulamin dotyczy Konkursu „Książki wciągają”, zwanego dalej „Konkursem”.

1.2. Organizatorem Konkursu Zespół Szkół Szpitalnych w Szczecinie zwany dalej „Organizatorem”.

1.3. Facebook nie jest organizatorem niniejszego konkursu.

1.4. Konkurs odbywa się w terminie 23.04.2023– 27.04.2023 roku.

1.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony w pkt. 1.4. niniejszego regulaminu, o czym poinformuje Uczestników Konkursu za pośrednictwem Strony na Facebooku.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych.

2.2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

2.3. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.

2.4. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm).

3. ZASADY KONKURSU

3.1. Należy przesłać zdjęcie dziecka, bądź dzieci, z książką lub książkami.

3.2. Zdjęcia prac muszą być dostarczone w komentarzu, pod postem Konkursu na FP Zespołu Szkół Szpitalnych.

3.3. Organizator ma prawo wykorzystywać prace nadesłane przez Uczestnika wyłącznie w celach związanych z Konkursem, tj. promocyjnych  oraz informacyjnych, z których nie czerpie korzyści majątkowych.

3.4. Uczestnik, wysyłając prace, oświadcza, że praca stanowi w całości dzieło oryginalne, nie narusza praw autorskich osób trzecich, przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, jest wolna od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu wydania oraz rozpowszechniania pracy.

3.5. W przypadku każdego użycia zdjęcia Organizatorowi będzie przysługiwało prawo wykorzystania przesłanych fotografii w celach informacyjnych, wystawowych i promocyjnych bez konieczności zapłaty wynagrodzenia na rzecz Uczestnika.

4. CZĘŚĆ KONKURSOWA

4.1. Wszystkie prace przyjęte do Konkursu podlegają głosowaniu poprzez polubienia (lajki) pod zdjęciem.

4.2. Zdjęcie z największą ilością polubień (lajków) wygrywa.

4.3. Ogłoszenie wyników odbędzie się 28.04.2023 roku.

4.4. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów zawartych w punkcie 4. niniejszego regulaminu.

4.5. Wyniki Konkursu, w tym imię i nazwisko zwycięzcy wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez Organizatora na stronie internetowej sszpitalne.edu.pl na FP Zespołu Szkół Szpitalnych oraz w inny sposób w ogłoszeniach o Konkursie.

5. NAGRODY

5.1. Przewiduje się 1 nagrodę, w postaci vouchera na kwotę 50 zł do Kluboksięgarni Fika.

https://fikaszczecin.pl/

5.2. W sytuacji, gdy kilka zdjęć będzie posiadało jednakową liczbę polubień (lajków),  nagroda zostanie wyłoniona na zasadzie losowania.

6. ODBIÓR NAGRÓD

6.1. Organizator skontaktuje się poprzez wiadomość prywatną ze zwycięzcą w celu poinformowania o wygranej.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

7.2. Wysłanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

7.3. Dane osobowe laureata Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami). Administratorem danych osobowych udostępnionych przez ww. osoby będzie Organizator. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie związanym z organizacją Konkursu.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

Wyniki konkursu „Kosmiczny świat Mikołaja Kopernika”

Uwaga, uwaga ???
Ogłaszamy wyniki międzyszkolnego konkursu plastycznego dla klas I-III szczecińskich szkół podstawowych pt.: „Kosmiczny świat Mikołaja Kopernika”.
Spośród wielu przepięknych, niepowtarzalnych i niesamowitych prac, jury konkursowe wyłoniło następujących zwycięzców:

I miejsce ex aequo:
Maja Soroka i Zofia Kupis – SP nr 35

II miejsce:
Zofia Porazik – Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa

III miejsce:
Nadia Bocheńska z ZSSz w Szczecinie

Wyróżnienia:
Zofia Sroka – SP nr 24
Julia Kocoń – SP nr 35
Dawid Litwin – SP nr 24
Zofia Gołubowicz – SP nr 11

GRATULUJEMY❣️❣️❣️

Wszystkim bardzo dziękujemy za udział w konkursie!
Gratulujemy pomysłowości i zdolności ❤️???
Dyplomy i nagrody dla zwycięzców zostaną dostarczone do szkół.

Wyniki wewnątrzszkolnego konkursu plastyczno-czytelniczego pt. „Rodzina Muminków”.

Wyniki konkursu: przy ocenie prac plastycznych,  jury (w składzie p. M. Kisielewicz i p. K. Sporny) brało pod uwagę zgodność prac z przedstawionym w regulaminie zadaniem konkursu, estetykę oraz pomysłowość prac.

Poniżej lista  nagrodzonych prac:) (Opiekunowie otrzymają podziękowania:)

Kategoria-klasy I-III szkoły podstawowej:

I miejsce: Julia Hajdas kl. II;

II miejsce: Gustaw Miler kl. III;

III miejsce: Pola Bogacz kl. II;

 

Kategoria-klasy IV-VI szkoły podstawowej:

I miejsce: Amelia Bladosz kl. VI;

II miejsce: Amelia Przewłocka-Chmara kl. VI;

III miejsce: Arsen Strizhakow kl. VI;

Pozdrawiamy wszystkich uczestników i serdecznie dziękujemy!:)

Wyniki konkursu „Maluję wiersze Jana Brzechwy”

Ogłaszamy wyniki konkursu plastycznego dla klas I, II i III szpitalnych i sanatoryjnych szkół podstawowych pt.:

„MALUJĘ WIERSZE JANA BRZECHWY”

Na organizowany przez naszą szkołę konkurs nadesłano  wiele pięknych, kolorowych, niepowtarzalnych prac.
Po burzliwych obradach komisja, w której skład weszli nasi nauczyciele: Danuta Rauza, Beata Grzybowska, Agata Paszkowska-Malarz i Iwona Kiełdanowicz, wyłoniła następujących zwycięzców:

Miejsce I – KACPER JABŁOŃSKI – Szkoła Podstawowa nr 101 we Wrocławiu

Miejsce II- BARTOSZ PILARSKI – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie

Miejsce III – FILIP BUKOWSKI – Zespół Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

Ponieważ wybranie trzech najpiękniejszych prac było niezmiernie trudne, komisja wytypowała również liczne grono osób wyróżnionych.

Wyróżnienia:

FILIP KAWECKI – Szkoła Podstawowa nr 101 we Wrocławiu

MARIA JAŁOCHA – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie

WERONIKA PIĄTKIEWICZ – Zespół Szkół nr 12 we Wrocławiu

MAJA DZWONEK – Zespół Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

JULIA RUDNICKA – Zespół Szkół Szpitalnych w Szczecinie

FILIP SIEDLECKI – Zespół Szkół nr 15 W Białymstoku

KATARZYNA DEMBNA – Dolnośląski Zespół Szkół Przyszpitalnych w Wałbrzychu

Zwycięzcom gratulujemy! A wszystkim uczestnikom i ich opiekunom bardzo dziękujemy za nadesłane prace.

Informujemy, że dyplomy i nagrody, oraz podziękowania dla nauczycieli zostaną przesłane pocztą.

„Nowe Nieznane przygody Świętego Mikołaja”

Ogłaszamy wyniki konkursu „Nowe Nieznane przygody Świętego Mikołaja”!

w kategorii klas 0- III:

I miejsce: Gaja Mokrzycka, kl. 3, Zespół Placówek Oświatowych im. ks. prof. J. Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci  w Radziszowie

II miejsce: Zuzanna Wójtowicz, kl.3, Zespół Placówek Oświatowych im. ks. prof. J. Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci  w Radziszowie

III miejsce: Igor Ferlag, kl. 1, Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Krakowie

w kategorii klas IV-VI:

I miejsce: Aleksandra Kudła, kl. 4, Zespół Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

II miejsce: Bartłomiej Michałek, kl. 4, Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Krakowie

III miejsce: Andrzej Kowalczyk, kl. 5, SP 101 (DOPDiZM) we Wrocławiu

w kategorii klas VII-VIII i starszych:

I miejsce: Emilia Kantor kl. 4 technikum, Zespół Szkół Specjalnych nr 3 Kraków

II miejsce: Oliwia Zychał, kl. 7,  Zespół Szkół Szpitalnych w Szczecinie

III miejsce: Lena Duchnowska, kl. 8, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 20 przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Wyróżnienia za prace plastyczne otrzymują Bartosz Pilarski, kl. 2 i Dominik Kamyk, kl. 5, Zespół Szkół Ogólnokształcących w MCN w Józefowie.

Wszystkie nadesłane prace zostały opublikowane jako „książka”- prezentacja i można je podziwiać tutaj:

https://view.genial.ly/61bd08c6e6cbe90e3841dafe/presentation-nowe-nieznane-przygody-swietego-mikolaja

oraz na naszej stronie w zakładce „biblioteka”.

Wszystkim gorąco dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Wyniki konkursu pt.: „Nie panikuję-resuscytuję”

Z wielką przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu plastycznego dla uczniów klas VIII szczecińskich szkół podstawowych
pt.: „Nie panikuję-resuscytuję” ❤
objętego honorowym patronatem przez:
– Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
im. prof. Tadeusza Sokołowskiego
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
– Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”

Obradujące w szczególnym dniu- Europejskim Dniu Przywracania Czynności Serca- jury, przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
Miejsce I
Laura Kwiatosińska – Szkoła Podstawowa nr 47 w Szczecinie
Miejsce II
Bartłomiej Panek – Szkoła Podstawowa Nr 69 im mjr H Sucharskiego w Szczecinie
Miejsce III
Zofia Palczewska – Szkoła Podstawowa nr 14 w Szczecinie

Wyróżnienia otrzymują:

Bartek Zatorski
Aleksandra Gródecka
Natalia Sipko
Anna Kołodzińska

Wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom dziękujemy za nadesłanie oryginalnych prac.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!
Informujemy, że nagrody, dyplomy i podziękowania zostaną dostarczone do szkół.