„W teatrze kamishibai”

Kolejne, grudniowe, zajęcia z cyklu : „W teatrze kamishibai”, odbyły się dnia 19 grudnia b.r. w szpitalu Zdroje. Tym razem uczniowie-pacjenci poznali opowiadanie pt. „Czułość” nawiązujące do uczuć,które towarzyszą człowiekowi od najstarszych dziejów: miłości, serdeczności, wrażliwości i troski o drugiego człowieka.Uczniowie-pacjenci komentowali poszczególne obrazy symbolizujące uczucia i ich przejawy, takie jak pocałunek, głaskanie, dotyk i dyskutowali nad niepodważalną wartością „czułości” w życiu człowieka.