Święto Książki

Święto Książki już było? Nieprawda! U nas trwa nieustająco … Tym razem relacja ze szpitala przy Unii Lubelskiej i kolejne ciekawe zajęcia oraz świetna zabawa, dzięki której wszyscy już wiedzą o co chodzi z tym smokiem i różami oraz dlaczego warto czytać.

Światowy Dzień Ziemi w szpitalu przy Unii Lubelskiej.

W tym roku obchodom towarzyszyło hasło: „Przywróć naszą Ziemię”.
Uczniowie podczas lekcji przyrody odbyli wirtualny spacer, podczas którego poznali zasady segregacji i recyklingu oraz wszelkie działania ekologiczne, które zadbają o dobrą kondycję naszej planety. Rozwiązywali krzyżówki i rebusy, układali i zapisywali hasła. Jesteśmy pewni, że po tych zajęciach wszyscy będą zachowali się proekologicznie, nie tylko podczas tego dnia ale przez cały rok.

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

23 kwietnia to Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich📖📖📖

Oczywiście celebrowaliśmy ten dzień. Było wspólne czytanie, prezentacja o historii tego dnia oraz o tym, dlaczego warto sięgać po książki.

Tę niezwykłą lekcję umilił nam bajkowóz, którego zawartość, jak zwykle, cieszyła się dużym zainteresowaniem.

„Dzień Ziemi”

Dzień Ziemi corocznie odbywa się pod innym hasłem wiodącym. Temat przewodni w 2021r. brzmi: „Przywróć naszą Ziemię”. Żeby móc pomóc naszej planecie, trzeba najpierw dowiedzieć się co jej dolega. W dniu dzisiejszym na lekcjach biologii uczniowie wcielili się w rolę „lekarzy” i po dokładnym zapoznaniu się z dolegliwościami „pacjenta”, postawili Ziemi diagnozę. Określili też specjalne zalecenia, aby poprawić jej kondycję zdrowotną – na początek postawili na segregację i recykling.

Konkurs „Książki wciągają”

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.1. Regulamin dotyczy Konkursu „Książki wciągają”, zwanego dalej „Konkursem”.
1.2. Organizatorem Konkursu Zespół Szkół Szpitalnych w Szczecinie zwany dalej „Organizatorem”.
1.3. Facebook nie jest organizatorem niniejszego konkursu.
1.4. Konkurs odbywa się w terminie 23.04.2021 – 26.04.2021 roku.
1.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony w pkt. 1.4. niniejszego regulaminu, o czym poinformuje Uczestników Konkursu za pośrednictwem Strony na Facebooku.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych.
2.2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
2.3. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
2.4. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm).
3. ZASADY KONKURSU
3.1. Należy przesłać zdjęcie dziecka, bądź dzieci, z książką lub książkami.
3.2. Zdjęcia prac muszą być dostarczone w komentarzu, pod postem Konkursu na FP Zespołu Szkół Szpitalnych.
3.3. Organizator ma prawo wykorzystywać prace nadesłane przez Uczestnika wyłącznie w celach związanych z Konkursem, tj. promocyjnych  oraz informacyjnych, z których nie czerpie korzyści majątkowych.
3.4. Uczestnik, wysyłając prace, oświadcza, że praca stanowi w całości dzieło oryginalne, nie narusza praw autorskich osób trzecich, przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, jest wolna od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu wydania oraz rozpowszechniania pracy.
3.5. W przypadku każdego użycia zdjęcia Organizatorowi będzie przysługiwało prawo wykorzystania przesłanych fotografii w celach informacyjnych, wystawowych i promocyjnych bez konieczności zapłaty wynagrodzenia na rzecz Uczestnika.
4. CZĘŚĆ KONKURSOWA
4.1. Wszystkie prace przyjęte do Konkursu podlegają głosowaniu poprzez polubienia (lajki) pod zdjęciem.
4.2. Zdjęcie z największą ilością polubień (lajków) wygrywa.
4.3. Ogłoszenie wyników odbędzie się 27.04.2020 roku.
4.4. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów zawartych w punkcie 4. niniejszego regulaminu.
4.5. Wyniki Konkursu, w tym imię i nazwisko zwycięzców wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez Organizatora na stronie internetowej sszpitalne.edu.pl na FP Zespołu Szkół Szpitalnych oraz w inny sposób w ogłoszeniach o Konkursie.
5. NAGRODY
5.1. Przewiduje się 1 nagrodę, w postaci książki.
5.2. W sytuacji, gdy kilka zdjęć będzie posiadało jednakową liczbę polubień (lajków),  nagroda zostanie wyłoniona na zasadzie losowania.
6. ODBIÓR NAGRÓD
6.1. Organizator skontaktuje się poprzez wiadomość prywatną ze zwycięzcą w celu poinformowania o wygranej.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
7.2. Wysłanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
7.3. Dane osobowe laureata Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami). Administratorem danych osobowych udostępnionych przez ww. osoby będzie Organizator. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie związanym z organizacją Konkursu.
ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

„Zaświeć na niebiesko”

Kwiecień jest miesiącem wiedzy o autyzmie, dlatego też dziś wzięliśmy udział w akcji: 💙„Zaświeć na niebiesko”💙
Nasi uczniowie obejrzeli film pokazujący w jaki sposób funkcjonują osoby z autyzmem, wykonali plakaty, ale przede wszystkim uświadamiali sobie, jak ważna jest akceptacja oraz wrażliwość na potrzeby innych ludzi.
Było to kolejne z zadań podjętych w ramach Ogólnopolskiego projektu „Z kulturą mi do twarzy” i jak zwykle przyniosło naszym uczniom – pacjentom dużo wiedzy oraz radości.

 


Tydzień eksperymentu przyrodniczego

Tydzień eksperymentu przyrodniczego to już tradycja w naszej szkole. 

Magiczna siła magnetyczna, jak powstaje wiatr i tornado, dlaczego statki utrzymują się na wodzie, jak niedoskonałe jest oko ludzkie, zjawisko załamania, jak ciśnienie wpływa na poziom lustra wody, określanie właściwości fizycznych i chemicznych gliceryny oraz wykonywanie modeli związków chemicznych z modeliny, badanie napięcia powierzchniowego, elektryzowanie ciał – to tylko niektóre przykłady tego co robiliśmy.

Nasi nauczyciele jak zwykle stanęli na wysokości zadania a czas eksperymentowania na lekcji i to w szpitalu na pewno będzie niezapomniany.