Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2022-2025

XXIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Szpitalnych zostało zakwalifikowane do otrzymania wsparcia finansowego w 2023r. w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2022-2025 w wysokości 3000zł,z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami)do biblioteki szkolnej.